Om oss
Vår Visjon
Vi er en gruppe bedriftsledere,
som ønsker å forandre verden!


Objekt Venture er et investeringsselskap med base i Oslo. Felles for alle bedriftene som vi investerer i er at bedriftens mål kan knyttes opp mot et eller flere av FNs bærekraftsmål. Derfor velger vi kun å jobbe med prosjekter som har potensiale for å løse verdens kriser. 

Grunnen til at vi velger å jobbe med bærekraftige bedrifter er fordi vi ønsker å ta verden videre. Vi har ikke tro på at skam skal redde verden. Men vi har tro på mennesket og gode ideer, og ønsker å bruke vår forretningskompetanse til å gjøre verden til et bedre sted å være. 

Med de engasjement, kunnskap og de riktige ideene og investorene kan vi sammen lykkes med prosjektene!

Noen av bærekraftsmålene vi jobber med nå

Dette vil vi oppnå

God utdanning
Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
Innovasjon og infrastruktur
Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon.
Stoppe klimaendringer
Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
God helse
Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
Likestilling mellom kjønnene
Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.
Invester i fremtiden
Det er ikke den gode ideen som sikrer resultat, det er gjennomføringen.
Start