Dronningens
Beskrivelse
Dronningens er mer enn et kontorlokale. I tillegg til å tilby freshe kontorlokaler i Oslo sentrum har Dronningens som mål å bygge nettverk for oppstartsbedrifter, hvor vi sammen jobber med innovasjon, inspirasjon og investeringer i bedrifter som vil gjøre verden bedre.
NÅr
Oktober 2019 - DD
Hvem
Bjørn Niklas Sjøstrøm, Simen A W Olsen
BærekraftSMål
Mål 17 - Samarbeid for å nå målene
Dronningens tilbyr kontorlokaler i Kvadraturen i Oslo. Men Dronningens er mer enn bare et vanlig kontorlokale. Her samler vi sammen engasjerte gründere som ønsker å sette positivt spor i verden, som jobber med spennende startup-bedrifter og som har lyst å bygge et nettverk sammen med andre bedrifter. 

Ved å samle kreative hoder i samme lokale, med samme mål og ønsker, så vil vi i Dronningens bygge et fellesskap hvor vi sammen kan gjøre hverandre gode. 

Leietakerne i Dronningens blir nøye valgt ut basert på ulike forhold. Blant annet fra hvilket forretningsområde de jobber med, slik at man er med på å utfylle hverandres kompetanser, og størrelsen på foretaket. Det viktigste grunnlaget er likevel ønsket om å bruke forretningskunnskapen sin til å gi noe tilbake.

Dronningens jobber med mål nummer 17 i FNs bærekraftmål “Samarbeid for å nå målene”. Vi mener at ved å samle engasjerte mennesker under samme tak vil vi både skape nye partnerskap og bruke innovasjon som en måte på å skape bærekraftig utvikling. 
Invester i fremtiden
Det er ikke den gode ideen som sikrer resultat, det er gjennomføringen.
Start