Taximum
Beskrivelse
Taximum er en webapplikasjon som vil gjøre det enklere for drosjeeiere å få utnevnelsen miljøfyrtårn og oppfyllle ISO 39001-standarden. 
Når
Mars 2019 - DD
Hvem
Simen Andre Wesley Olsen, Bjørn Niklas Sjøstrøm, Roger Andersen, Norsk Taxiforbund
BæreKraftsmål
Må 13 - Stoppe klimaendringer
Høsten 2018 ble den internasjonale standarden - ISO 39001 - tilgjengelig i Norge. Standarden innebærer styring av veitrafikksikkerheten hos bedrifter som har veien som arbeidsplass, og har som mål å redusere antallet på skadde og drepte personer i trafikken. 

Sertifiseringen forutsetter at trafikksikkerhet er noe som er en del av bedriftens HMS-opplæring og at bedriften setter seg mål, lager handlingsplaner, gjennomføre målinger på ulike indikatorer, kan dokumentere resultater, evaluere og forbedre sine aktivteter når det kommer til trafikksikkerhet.  Taximum er en webapplikasjon som vil gjøre det enklere for drosjeeiere å få utnevnelsen miljøfyrtårn og oppfyllle ISO 39001-standarden. 

Målet er å bedre trafikksikkerheten og gjøre det mer miljøvennlig å kjøre taxi. Dette blir gjort ved å gjennomføre målinger, bruke informasjonen systematisk, dokumentere resultater og iverksette tiltak for å oppfylle kravene. 

Taximum blir utviklet i samarbeid med Norsk Taxiforbund. 

Taximum jobber med bærekraftighetsmål nummer 13 “Stoppe klimaendringene” ved å jobbe strategisk over tid og gjøre en drosjetur mer miljøvennlig. 
Invester i fremtiden
Det er ikke den gode ideen som sikrer resultat, det er gjennomføringen.
Start